O Advokátní kanceláři

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde nejprve získal magisterský titul Mgr. a následně po úspěšném složení rigorózní zkoušky rovněž titul „doktor práv“ – JUDr.

Kromě studia na Právnické fakultě JUDr. et Mgr. Pavel Klíma úspěšně absolvoval rovněž Fakultu Sociálních věd Univerzity Karlovy, a to nejprve bakalářské studium – obor „Mezinárodní teritoriální studia“ (titul Bc.) a poté navazující magisterské studium – obor „Evropská studia“.

Právně odbornou praxi získal převážně v advokacii. Od roku 2011 je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, pod evid. číslem 13 823. Advokátní praxi vykonává především v oborech práva občanského, obchodního a trestního.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma absolvoval celou řadu studijních právnických, jakož i jazykových pobytů v zahraničí; a to v prvé řadě roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Sociálních věd v Toulouse (Francie), kde získal „Diplom studií Evropské unie“ („Diplôme d´études de l´Union Européenne“).

Dále absolvoval měsíční jazykové studijní pobyty na jazykových školách v Manchesteru (Velká Británie) a Granadě (Španělsko). Zúčastnil se rovněž letní školy práva EU, mezinárodního a ústavního práva v Igalu (Černá Hora) a Manchesteru a letní školy mezinárodního práva soukromého v Haagu (Nizozemí).

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma v současnosti rovněž působí jako pedagog na Metropolitní univerzitě Praha, kde se zaměřuje na právo Evropské unie.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma je externím doktorandem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém volném čase se věnuje především studiu cizích jazyků. Hovoří plynně anglicky, francouzsky, španělsky, italsky, německy, rumunsky a arabsky. V současné době se věnuje studiu jazyka ruského.

Top