Občanské právo

(včetně práva rodinného a nemovitostního)

  • komplexní konzultačně-poradenský právní servis fyzickým i právnickým osobám a jejich zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány
  • sepisování právních rozborů a stanovisek
  • sepisování smluv v oblasti občanského práva
  • vypracování smluv spojených s prodejem či nákupem nemovitostí
  • kontrola Vámi či druhou stranou vypracovaných smluvních dokumentů
  • poradenství v rodinněprávních vztazích, zastupování v rozvodovém řízení, řízení o vypořádání společného jmění manželů či řízení o výživném a řízení o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi
Top