Pracovní právo

  • komplexní konzultačně-poradenský právní servis zaměstnancům a zaměstnavatelům
    v oblasti pracovněprávních vztahů
  • sepisování právních rozborů a stanovisek
  • sepisování smluv, výpovědí a dohod o rozvázání pracovního poměru
  • zastupování v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • zastupování v řízení o náhradě škody z pracovního úrazu či nemoci z povolání
Top