Úvod

Advokátní kancelář JUDr. et Mgr. Pavel Klíma započala svoji činnost v roce 2011. Zaměřuje se především na poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, trestního a na další právní odvětví. Poskytování právní pomoci spočívá především v právně poradenském a konzultačním servisu klientům, sepisování smluv a žalob, právních rozborů a stanovisek, jakož i v zastupování klientů v řízení před státními orgány, soudy a to včetně Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.
Advokátní kancelář nabízí klientům vysokou úroveň odborných znalostí, odpovědný a profesionální přístup. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, španělském, italském, rumunském a arabském.
Top