Introducere

Cabinetul de Avocat Dr. Pavel Klima şi-a început activitatea în anul 2011 şi-a început activitatea în anul 2011 şi este specializat în prestarea de servicii juridice în domenii precum: drept civil comercial, penal, şi alte ramuri de drept. Acordarea asistenţei juridice constă în oferirea serviciului de consultanţă juridică, redactare de contracte, reprezentare a clienţilor în faţa instanţelor judercătoreşti, a autorităţilor şi instituţiilor publice inclusiv în faţa Tribunalului Constituţional al Republicii Cehe, precum şi în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Cabinetul de Avocat se angajează să ofere clienţilor săi un înalt nivel de competenţă şi abordare profesională a cazurilor, individuală şi responsabilă. Cabinetul de Avocat oferă servicii şi asistenţă juridică în următoarele limbi: cehă, engleză, franceză, română, germană, spaniolă, italiană şi arabă.
Top